Duitslands eerste autonome tramremise-project

Zes bedrijven werken samen aan het driejarige onderzoeksproject, dat in oktober 2019 van start is gegaan.

Duitslands eerste autonome tramremise
Eerste autonome tramremise in Duitsland door IKEM

Van auto’s tot bussen – autonome voertuigen zijn in opkomst. Nu worden ook trams opgenomen in het domein van autonome voertuigen. In een zeskoppig samenwerkingsverband is in Potsdam het project Autonome Tram in Depot (AStriD) van start gegaan.

Het onderzoeksproject wordt geleid door (1)Siemens Mobility(2) en omvat vijf andere bedrijven:  Verkehrsbetrieb Potsdam (ViP), Karlsruhe Institute of Technology (KIT), Institute for Climate Protection, Energy and Mobility (IKEM), Codewerk en Mapillary.

Het project richt zich op het verkennen van verschillende opties voor volledig autonome trams in een volledig geautomatiseerde tramremise.

Geautomatiseerd depot

“AStriD is de volgende belangrijke mijlpaal op de weg naar autonome trams. Door het tijdrovende rangeerwerk in het depot te automatiseren, willen we onze klanten beter ondersteunen bij het creëren van duurzame waarde gedurende de hele levenscyclus en bij het garanderen van de beschikbaarheid,” aldus Sabrina Soussan, CEO van Siemens Mobility.

Het project is gesitueerd in Potsdam, een stad in de buurt van Berlijn, in Duitsland, en is gevestigd in de faciliteit van de vervoersautoriteit van Potsdam.

Het onderzoek wordt ondergebracht in de geautomatiseerde tramremise, samen met een geautomatiseerde tram.

Tijdens de uitgebreide testfase zal de zelfrijdende tram tijdens verschillende dienstreizen – bijvoorbeeld wanneer hij door een wasstraat het zijspoor oprijdt – nauwlettend in het oog worden gehouden.

Verschillende bedrijven werken samen

Elke onderneming zal een doorslaggevende bijdrage leveren aan het project.

Siemens is verantwoordelijk voor de ontwikkeling van de autonome tram in de remise, terwijl de integratie van de tram in het data- en systeemlandschap wordt verzorgd door Codewerk via een datahub. De lokalisatie en tracering van de gegevens gebeurt vervolgens via het digitale kaartsysteem van Mapillary.

Codewerk zal ook cloud- en edge-componenten ontwikkelen om de gegevens van alle verschillende systemen te assimileren, en Mapillary zal een cloudgebaseerd online platform leveren om alle straatbeelden te verzamelen.

Kunstmatige intelligentie wordt gebruikt om gegevens te analyseren en te verwerken om digitale kaarten te maken.

De ViP in Potsdam zal de tram- en remise-infrastructuur alsook de toegang tot gegevens, systemen en uitrusting ter beschikking stellen, terwijl de onderneming als remise-exploitant de resultaten zal evalueren.

KIT is bedoeld als hulpmiddel bij de specificatie en digitalisering van het depot, het automatiseringsproces en de identificatie van de noodzakelijke gegevens.

Tenslotte zal ICEM de juridische en economische vraagstukken die zich bij een dergelijk project kunnen voordoen, analyseren en evalueren.

Soussan verklaarde: “AStriD is de volgende belangrijke mijlpaal op de weg naar autonome trams. Door het tijdrovende rangeerwerk in het depot te automatiseren, willen we onze klanten beter ondersteunen bij het creëren van duurzame waarde gedurende de hele levenscyclus en bij het garanderen van de beschikbaarheid.”

De komende drie jaar van dit project zullen baanbrekend zijn en de toekomst van de trams en het trambedrijf veranderen.