Informacja Prawna

Marco Motyl
GoTec Media
Holsteinischer Kamp 80
22081 Hamburg
Niemcy

E-Mail: hello [at] gotec.io
Telefon: +49 (0)40 / 41537 – 330
Faks: +49 (0)40 / 41537 – 133

Informacje dotyczące ubezpieczenia z tytułu prowadzenia działalności zawodowej

Nazwa i siedziba statutowa ubezpieczyciela:

Hiscox SA
Oddział w Republice Federalnej Niemiec
Arnulfstraße 31
80636 Monachium
Niemcy

Telefon: +49 (0)89 / 545 801 – 100
Faks : +49 (0)89 / 545 801 – 199

Zakres ubezpieczenia:

W UE

Odpowiada za treść zgodnie z § 55 akapit 2 RStV.

Marco Motyl
GoTec Media
Holsteinischer Kamp 80
22081 Hamburg
Niemcy

Rozstrzyganie sporów

Komisja Europejska zapewnia platformę internetowego systemu rozstrzygania sporów (OS): https://ec.europa.eu/consumers/odr

Ustawa o rozstrzyganiu sporów konsumenckich

Nie uczestniczymy i nie wolno nam uczestniczyć w postępowaniu w sprawie rozstrzygania sporów przed organem ds. arbitrażu konsumenckiego. Chcielibyśmy zwrócić uwagę, że GoTec Media nie jest zaangażowany w żadne spory z czytelnikami lub klientami prywatnymi.

Odpowiedzialność za treść

Jako usługodawca odpowiadamy zgodnie z § 7 Akapit 1 TMG za nasze własne treści na tych stronach zgodnie z ogólnymi przepisami prawa. Zgodnie z §§ 8 do 10 TMG nie jesteśmy zobowiązani jako usługodawca do monitorowania przekazywanych lub przechowywanych informacji od osób trzecich ani do badania okoliczności wskazujących na działalność niezgodną z prawem.

Obowiązek usunięcia lub zablokowania wykorzystania informacji zgodnie z ogólnymi przepisami prawa pozostaje nienaruszony. Odpowiedzialność w tym zakresie jest jednak możliwa dopiero od momentu uzyskania informacji o konkretnym naruszeniu. Gdy tylko dowiemy się o takich naruszeniach, natychmiast usuniemy treści.

Odpowiedzialność za powiązania

Nasza oferta zawiera linki do zewnętrznych stron internetowych osób trzecich, na których zawartość nie mamy żadnego wpływu. W związku z tym nie możemy przejąć żadnej odpowiedzialności za te treści zewnętrzne. Za treść stron, do których prowadzą odnośniki, odpowiada zawsze ich właściciel lub operator. Strony, do których odnoszą się linki, zostały sprawdzone pod kątem ewentualnych naruszeń prawa w momencie umieszczania linków. Nielegalne treści nie były rozpoznawalne w momencie umieszczania linków. Stała kontrola zawartości połączonych stron nie jest uzasadniona bez konkretnych dowodów naruszenia. Gdy tylko dowiemy się o wszelkich naruszeniach prawa, usuniemy takie linki natychmiast.

Prawo autorskie

Treści i dzieła na tych stronach utworzone przez operatorów podlegają niemieckiemu prawu autorskiemu. Powielanie, przetwarzanie, rozpowszechnianie i wszelkie formy komercjalizacji takich materiałów poza zakresem prawa autorskiego wymagają uprzedniej pisemnej zgody ich autora lub twórcy. Pobieranie i kopiowanie tych stron jest dozwolone tylko do użytku prywatnego, niekomercyjnego.

Wyjątek stanowią kanały RSS, z których można korzystać z przyjemnością. Jednakże zawartość kanałów RSS nie może być zmieniana, poprawiana ani wykorzystywana w żadnym kontekście, który nie ma nic wspólnego z tą stroną. W szczególności odnosi się to do kontekstów treści seksualnych, wyraźnej przemocy lub przemocy o charakterze gloryfikującym, treści o charakterze prawicowo-populistycznym lub fundamentalistycznym, które w żadnym momencie nie są obiecywane do włączenia jakichkolwiek treści na tej stronie, nawet poprzez kanały RSS.

Jeśli chcesz zintegrować nasze kanały RSS, zapraszamy do kontaktu z nami i uzyskania naszej pisemnej zgody.

Nasze kanały RSS można znaleźć tutaj: https://gotec.io/pl/zintegruj-nas-rss

O ile treści zawarte na tej stronie nie zostały stworzone przez operatora, prawa autorskie osób trzecich są respektowane. W szczególności treści osób trzecich są oznaczone jako takie.

Jeśli jednak dowiedzą się Państwo o naruszeniu praw autorskich, prosimy o odpowiednią informację. Gdy tylko dowiemy się o jakichkolwiek naruszeniach, usuniemy takie treści natychmiast.

Ochrona danych

Informacje o ochronie danych osobowych na gotec.io znajdziesz na poniższym adresie URL:

https://gotec.io/pl/ochrona-danych