Pierwszy w Niemczech projekt autonomicznej zajezdni tramwajowej

Sześć firm współpracuje przy trzyletnim projekcie badawczym, który rozpoczął się w październiku 2019 r.

Pierwsza w Niemczech autonomiczna zajezdnia tramwajowa
Pierwszy w Niemczech projekt autonomicznej zajezdni tramwajowej zrealizowany przez IKEM

Od samochodów po autobusy – pojazdy autonomiczne są na fali wznoszącej. Teraz również tramwaje mają zostać włączone do dziedziny pojazdów autonomicznych. W ramach współpracy sześciu członków, w Poczdamie rozpoczęto realizację projektu Autonomous Tram in Depot (AStriD).

Projekt badawczy jest prowadzony przez (1)Siemens Mobility(2) i obejmuje pięć innych przedsiębiorstw:  Verkehrsbetrieb Potsdam (ViP), Karlsruhe Institute of Technology (KIT), Institute for Climate Protection, Energy and Mobility (IKEM), Codewerk oraz Mapillary.

Projekt koncentruje się na badaniu różnych opcji dla w pełni autonomicznych tramwajów we w pełni zautomatyzowanej zajezdni tramwajowej.

Zajezdnia automatyczna

“AStriD jest kolejnym ważnym kamieniem milowym na drodze do autonomicznych tramwajów. Poprzez zautomatyzowanie czasochłonnych operacji manewrowych w zajezdni chcemy lepiej wspierać naszych klientów w zapewnianiu trwałego tworzenia wartości w całym cyklu życia, jak również zagwarantować dostępność”, powiedziała Sabrina Soussan, dyrektor generalny Siemens Mobility.

Projekt zlokalizowany jest w Poczdamie, mieście położonym w pobliżu Berlina, w Niemczech, a jego siedzibą jest obiekt Poczdamskiego Zarządu Transportu.

Badania będą zlokalizowane w zautomatyzowanej zajezdni tramwajowej, wraz z zautomatyzowanym tramwajem.

Podczas intensywnej fazy testowej, samobieżny tramwaj będzie dokładnie obserwowany podczas różnych misji serwisowych – na przykład, gdy wjedzie przez myjnię na bocznicę.

Różne firmy współpracują ze sobą

Każde przedsiębiorstwo wniesie decydujący wkład w projekt.

Siemens jest odpowiedzialny za rozwój autonomicznego tramwaju w zajezdni, podczas gdy integracją tramwaju z danymi i krajobrazem systemowym zajmuje się Codewerk poprzez centrum danych. Lokalizowanie i śledzenie danych odbywa się następnie za pomocą systemu map cyfrowych Mapillary.

Codewerk opracuje również komponenty chmurowe i brzegowe do asymilacji danych z różnych systemów, a Mapillary dostarczy opartą na chmurze platformę internetową do zbierania wszystkich zdjęć ulic.

Sztuczna inteligencja jest wykorzystywana do analizowania i przetwarzania danych w celu tworzenia map cyfrowych.

ViP w Poczdamie zapewni infrastrukturę tramwajową i zajezdniową, jak również dostęp do danych, systemów i urządzeń, podczas gdy przedsiębiorstwo jako operator zajezdni będzie oceniać wyniki.

ZESTAW ma na celu pomoc w specyfikacji i cyfryzacji składu, procesie automatyzacji i identyfikacji niezbędnych danych.

Wreszcie, ICEM przeanalizuje i oceni kwestie prawne i ekonomiczne, które mogą pojawić się w takim projekcie.

Soussan stwierdził: “AStriD jest kolejnym ważnym kamieniem milowym na drodze do autonomicznych tramwajów. Poprzez zautomatyzowanie czasochłonnych operacji manewrowych w zajezdni chcemy lepiej wspierać naszych klientów w zapewnieniu zrównoważonego tworzenia wartości w całym cyklu życia, jak również zagwarantować dostępność.”

Kolejne trzy lata realizacji tego projektu będą przełomowe i zmienią przyszłość tramwajów i ich eksploatacji.